We’ll be back soon!

Sorry for the inconvenience but we’re performing some maintenance at the moment. If you need to you can always contact us, otherwise we’ll be back online shortly!

— The 2LRN4 Team

2LRN4 is a flexible, easy-to-use learning management system (LMS) intended to help organizations improve privacy and security awareness. The platform has been developed in such a way that an organization can configure and manage everything itself, but that is not necessary. The platform is delivered and configured including courses, so that adjustments are minimal.

On this platform we offer e-learning courses on privacy and security awareness. You get 12 new online courses per year. So you have one every month or three every quarter. The courses deal with different topics each time. A course consists of introductory videos, which introduces the topics from a business and private situation, an e-learning in which a number of topics of the risk are explained and a challenge. The courses can be expanded with your own material such as: webinars, videos, surveys, documents and videos. You can even connect with sharepoint or drive.

We believe that behavioral change only happens when there is continuous learning. Relevance and topicality are important for the continued motivation of the users. The heart of the learning environment is the content. A course always starts with a video about a well-known business or private situation, after which the theory is explained in an e-learning module. This always ends with a summary including tips. The e-learning is of course tested in a challenge.

You can also add e-learning (SCORM) modules, tests, surveys, YouTube videos, PDFs, blog posts or webinars. All course modules are available in multiple languages and with subtitles, so that employees with a visual and/or hearing impairment and employees in open-plan offices, etc. can follow the e-learning.

Nederlands

2LRN4 is een flexibel, gebruiksvriendelijk leerbeheersysteem (LMS) dat bedoeld is om organisaties te helpen hun privacy- en beveiligingsbewustzijn te verbeteren. Het platform is zo ontwikkeld dat een organisatie alles zelf kan configureren en beheren, maar dat hoeft niet. Het platform wordt inclusief cursussen opgeleverd en geconfigureerd, zodat aanpassingen minimaal zijn.

Op dit platform bieden we e-learning cursussen aan over privacy en security awareness. Je krijgt 12 nieuwe online cursussen per jaar. Dus je hebt er één per maand of drie per kwartaal. De cursussen behandelen telkens verschillende onderwerpen. Een cursus bestaat uit introductievideo's, waarin de onderwerpen uit een zakelijke en privésituatie worden geïntroduceerd, een e-learning waarin een aantal onderwerpen van het risico worden toegelicht en een uitdaging. De cursussen zijn uit te breiden met eigen materiaal zoals: webinars, video's, enquêtes, documenten en video's. U kunt zelfs verbinding maken met sharepoint of rijden.

Wij geloven dat gedragsverandering alleen plaatsvindt als er continu wordt bijgeleerd. Relevantie en actualiteit zijn belangrijk voor de blijvende motivatie van de gebruikers. Het hart van de leeromgeving is de inhoud. Een cursus begint altijd met een video over een bekende zakelijke of privésituatie, waarna de theorie wordt uitgelegd in een e-learning module. Dit eindigt altijd met een samenvatting inclusief tips. De e-learning wordt uiteraard getest in een challenge.

Je kunt ook e-learningmodules (SCORM), tests, enquêtes, YouTube-video's, pdf's, blogposts of webinars toevoegen. Alle cursusmodules zijn beschikbaar in meerdere talen en met ondertiteling, zodat medewerkers met een visuele en/of auditieve beperking en medewerkers in kantoortuinen etc. de e-learning kunnen volgen.